Kadınlarda IQOS Kullanımı Tercih Ediyor

Son gelen zamlarla birlikte artık Kadınlarında iqos tercihi ettiği görülmektedir.

Dünyanın hemen hemen her ülkesinde teknolojinin gelişimi ile birlikte artık popüler olan her ürün, araç ve gereçler anket sonuçları ile gelen verilere göre analiz edilerek iyileştirmeler yapılmaktadır. Bu sayede gelecek nesil ürünlerin de daha kaliteli ve iyi olması sağlanmaktadır. Aynı zaman da bu anket sonuçlarına göre IQOS cihazların satış rakamları da ortaya çıkmaktadır. Ancak bizim yapmış olduğumuz araştırma ise tamamen kadınlara yönelik olarak kullanım biçimi ve ne düzeyde olduğudur.

Kadınlar Neden İQOS Kullanmalıdır.

İQOS daha çok zarifliğe önem veren bir cihaz olduğu için kitlesi de genel olarak baktığımız zaman bayanlardan oluşmaktadır. Hatta yayınlanan birçok farklı görsellerde de çeşitli etkinliklerde farklı nedenler ve gerekçeler ile çekilmiş fotoğraflarda da bu gözlenmektedir. Buna örnek olarak sizlerle paylaşmak istediğim Görselleri de örnek alabilirsiniz.

Son birkaç yılda, elektronik sigaranın sigaradan çok daha güvenli olduğuna dair bilimsel çalışma ve anket sonuçları ortaya çıkıyor. Elektronik sigara kullanmayan kesimin fikrinin bu faydalar konusunda değişmesi ise oldukça zaman aldı. 2016 yılında ASH tarafından yürütülen benzer bir anket çalışmasında ise katılımcıların 40%’ünün iqos elektronik sigara kullandığı da ortaya çıkmıştır. Bunlarla birlikte yürütülen bu çalışmaların bir çoğunluğu sosyal medya tarafından sağlanmaktadır.

Kadınlara Yönelik Yeni Anket Çalışması

Günümüz imkanlarında gelinen son nokta ile alınan zam kararları ile birlikte artık iqos da da yönelmelerin çoğunlukta olduğu görülüyor. Bunun en büyük nedeni zamlarla birlikte tabi ki cihazın daha hoş bir görüntüye sahip olması ve her durum da kullanılabiliyor olmasıdır.

Bu ortalama sonuçlar içerisinde bazı demografik farklılıklar göze çarpıyor. Erkeklerin 46%’sı elektronik sigaranın güvenliği konusuna inanırken kadınlarda bu oran 41%. Ayrıca ekonomik durumları benzer olan katılımcılar da elektronik sigara konusunda tutarlı görüşlere sahip. Yüksek gelire sahip katılımcıların 44%’ü, daha düşük gelire sahip katılımcıların ise 42%’si iqos elektronik sigaranın daha güvenli olduğuna inanıyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan katılımcılar ile kullanmayan katılımcılar arasındaki fikir ayrılığı ise oldukça şaşırtıcı. Facebook veya Twitter’ı aktif olarak kullanan katılımcıların 46%’sı sigarayı daha zararlı görürken sosyal medyayı kullanmayan katılımcıların 29%’u buna inanıyor. Bu sayılar her ne kadar düşük gibi görünse de şu zamana kadar kamuda elektronik sigara üzerine oluşturulan negatif algıyı göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu bağlamda istatistikler gözle görülür bir farkındalık artışını işaret ediyor.

IQOS Elektronik Sigara Kullanımının Toplumdaki Algısı

Yaklaşık son 10 yıldır elektronik sigara endüstrisi katlanarak büyümeye devam ediyor ancak bu sürenin çoğunda insanlar elektronik sigaranın tam olarak ne anlam ifade ettiği konusunda bilgisizlerdi. Bu yüzden risk konusundaki gerçeklerin farkına varamadılar. Sigara, elektronik sigara ve bilimsel topluluklarda, son birkaç yıldaki ortak fikre göre elektronik sigaranın ezici bir şekilde sigaradan çok daha güvenli olduğu görülmüştür. Ancak elektronik sigara kullanmayanların büyük çoğunluğu elektronik sigaranın zararının da sigara ile benzer olduğunu düşünüyorlar. Burada tartıştığımız anketler, hükümet sağlık Görsellere baktığınız da kadınların neredeyse artık tüm ortamlarda bu cihazları tercih ettiğini de zaten görebilirsiniz.

ASH tarafından geçmişte gerçekleştirilen ankete göre toplumun 13%’ü elektronik sigaranın daha sağlıklı olduğunu düşünüyor. Daha da kötüsü bunun iki katı insan elektronik sigaranın en az sigara kadar zararlı olduğuna inanıyor. Bu anket sonuçlarını 2018 yılında gerçekleştirilen anket sonuçları ile karşılaştırdığımızda elektronik sigarayı daha sağlıklı bulanlarının oranının 13%’ten 43%’e yükseldiğini görüyoruz. Eğitimli insanlar elektronik sigarayı daha sağlıklı ve pratik bir araç olduğu konusunda toplumu ikna etmeye çalışırken bu sayılar bize doğru yolda ilerlendiğini gösteriyor.